StyretRolleNavnMailTelefon
Leder Jeanette Ø JohansenBambleturn@gmail.com93401622
Nestleder Hege SunbergBambleturn@gmail.com92236415
Styremedlem Beate Sunseth

StyremedlemCathrine Aakre

Kasserer
Heidi Nafstad
SekretærMona Hvassing
InstruktørkontaktTina Sannes Hauge